Organisatie

Over ons

Organisatie

 

Stedenfonds Amsterdam is een vastgoedbeleggingsfonds met een laag risicoprofiel. Alle beleggingen worden gefinancierd op basis van eigen vermogen en het fonds maakt geen gebruik van vreemd vermogen. Ook sluit het fonds projectontwikkelingsrisico’s uit door alleen nieuwe of bestaande woningcomplexen te verwerven van ontwikkelaars of beleggers.

Verhuur woningen 

De verhuur van onze woningen vindt plaats via MVGM Amsterdam. Indien u geïnteresseerd bent in onze huurwoningen kunt u het aanbod bekijken via www.ikwilhuren.nu of u inschrijven voor de nieuwsbrief voor het toesturen van het aanbod.


Governancestructuur

Stedenfonds Amsterdam kent de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De directie van de vennootschap is in handen van de heer Jan-Willem Dijkhuis (1962). Hij legt verantwoording af aan de raad van commissarissen.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie zijn vastgelegd in het directiereglement dat door de raad van commissarissen is vastgesteld.

De raad van commissarissen bestaat uit de volgende personen:
Drs. H.G. Hilverink
Ing. A.M.E. Thewessen
Mr. J.M.F.X. van Veggel
De heer Kalkman RA

Besluiten ten aanzien van aankoop en verkoop van woningcomplexen worden na advies van de beleggingscommissie, voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering.

Stedenfonds Amsterdam    

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
+31 20 491 7250
info@stedenfonds.info